Category «โฮสนอก»

รีวิวและแนะนำ web hosting ต่างประเทศ ซึ่งมี data center อยู่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นยุโรป, อเมริกา, อินเดีย, สิงคโปร์ เป็นต้น เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่เน้นผู้เข้าชมจากต่างประเทศ

รีวิว hawkhost ว่าดีไหม?

hawkhost ดีไหม

Hawkhost เป็นเว็บโฮสติ้งต่างประเทศ มีด้าต้าเซ็นเตอร์อยู่หลายภูมิภาคทั่วโลก ก่อตั้งเมื่อปี 2004 ถือว่าเปิดให้บริการนานใช้ได้ครับ เป็นโฮสนอกที่ได้รับความนิยมจากคนไทยพอสมควรครับ